Schut Graszoden

Herstellen

Veel problemen die u hebt met uw gazon, ontstaan doordat grasziekten, plagen en onkruiden de overhand krijgen. Veel mensen vragen aan ons hoe ze hun gazon kunnen herstellen. Door de strenge milieuwetgeving is het chemisch bestrijden van grasziekten, plagen en onkruiden bijna helemaal verboden. Hierdoor geldt dat voorkomen beter is dan genezen (of in dit geval herstellen)! Hieronder hebben wij de meest voorkomende grasziekten- en plagen benoemd, waarbij we bij elke grasziekte- of plaag vermeldt hebben hoe ze herkend en behandeld kunnen worden.

Sneeuwschimmel

Herkenning

Schimmelachtige gele-oranje- pluizen met een donkerbruine rand in het gras.

Oorzaak

Temperaturen tussen de 0 en 8 graden, waarbij er in veel gevallen een combinatie van mist, hoge luchtvochtigheid en windstil weer is.

Bestrijding

 • Beschadigde plekken uit het gazon harken en meteen afvoeren.
 • Bodem laten luchten door gaatjes in het gras te prikken.
 • Het gazon bemesten.

In het voorjaar verticuteren en doorzaaien.

Meeldauw

Herkenning

Witte, grijze of zwarte schimmelachtige pluizen op delen van het gras.

Oorzaak

Hoge luchtvochtigheid en redelijk hoge tot zeer hoge temperaturen in het voorjaar en de nazomer.

Bestrijding

 • Het gazon in de herfst kortmaaien.
 • Het maaisel opvangen.
 • Het gazon bemesten.

Bladvlekkenziekte

Herkenning

Kleine, waterige vlekken op de bladeren van graszoden.

Oorzaak

Niet-optimale groeiomstandigheden in het voorjaar of de herfst.

Bestrijding

 • Gazon kortmaaien in de herfst.
 • Het maaisel opvangen.
 • Het gazon bemesten.

Voetrot

Herkenning

Kleine, natte plekken in het gras die geel-bruin tot donkerbruin van kleur zijn. Deze vlekken kunnen zich over het algemeen erg snel uitbreiden. Het ontstaat met name in de herfst en de winter, maar aantasting kan al in een natte of warme zomer optreden.

Oorzaak

Voetrot kan met name ontstaan door: wisselende temperaturen, tekort aan luchtcirculatie, tekort aan kalium, hoge luchtvochtigheid, mist, slecht opdrogende grond, gazon bedekt met maaisel en een hoog pH.

Bestrijding

 • Een goed afgestelde maaier.
 • Verwijdering van de ochtenddauw en afval van het gazon.
 • Beluchting van het gras door er gaten in te prikken.
 • Het gazon bemesten.

Roest

Herkenning

Er zijn drie soorten roest te benoemen, namelijk de bruine vlekkenroest, de oranje strepenroest en de kroonroest.

De bruine vlekkenroest herkent u aan bruine, ronde sporenhoopjes in het gazon. Deze soort roest komt met name voor in de herfst en de winter. 

De oranje strepenroest herkent u aan geel-oranje vlekken die als strepen over het blad gaan. Deze soort roest komt met name voor in mei en juni.

De kroonroest herkent u aan de oranje sporenhoopjes, gevolgd door afgestorven plekjes op het blad. Deze soort roest komt met name in de periode eind juli tot de herfst voor.

Oorzaak

De oorzaak van roest is een voedingsarme grond en/of een te lage stikstof (N) afgifte.

Bestrijding

 • Gebalanceerd bemesten.
 • Grasrassen kiezen die tegen een stootje kunnen (hoog resistentieniveau).
 • Het besmette gras maaien.
 • Het maaiafval afvoeren.

Rooddraad

Herkenning

Rooddraad begint meestal met een klein geel/bruin plekje dat later rood verkleurd. Rooddraad komt met name voor in de zomer en de herfst.

Oorzaak

Te weinig voeding, veel mos, vilt en onkruid op het gazon.

Bestrijding

 • Gazon opharken met een grove hark.
 • Gazon beluchten door gaatjes in het gras te prikken.
 • Gazon bemesten met snelwerkende stikstof.

Paddenstoelen

Herkenning

Paddenstoelen herkent u aan twee kringen in het gras. Het gras tussen de twee kringen sterft af, waardoor er paddenstoelen aan de buitenkant van deze twee kringen verschijnen.

Oorzaak

Ondergrondse schimmeldraden die zich verspreiden door de sporen die met de wind mee worden gebracht. Hiernaast kunnen paddenstoelen ook ontstaan door vochtige omstandigheden of een stikstof-rijk gazon.

Bestrijding

 • Wachten op mooi weer.
 • Uitgraven.

Emelten (larven van langpootmuggen)

Herkenning

Kale plekken in het gazon en wanneer het gras slechter groeit dan eerst het geval was. Hiernaast hebben de emelten zelf een grijs-grauwe kleur en een kokervorm.

Oorzaak

Langpootmuggen die hun eitjes leggen in het gras, een los en vochtig bodemoppervlak en een warme en vochtige periode.

Bestrijding

 • Aaltjes (nematoden) loslaten in het gras die de emelten doden. Als alle emelten gedood zijn, sterven de aaltjes zelf ook als gevolg van een gebrek aan voedsel.
 • Goede ontwatering van de grond.

Rouwvlieglarven

Herkenning

Afgevreten wortels en plantdelen en afsterving van het gras. Rouwvlieglarven kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat er alleen nog maar kale grond overblijft. De kans op rouwvlieglarven is het grootst in de herfst en het vroege voorjaar. Hiernaast hebben de rouwvlieglarven zelf een zwart-bruine kop en een kokervorm.

Oorzaak

Rouwvliegen die hun eitjes leggen in het gras.

Bestrijding

 • Aaltjes (nematoden) loslaten in het gras die de rouwvlieglarven doden. Als alle emelten gedood zijn, sterven de aaltjes zelf ook als gevolg van een gebrek aan voedsel.
 • Regelmatig rollen van het gras, dat belemmert de rouwvlieglarve in zijn beweging.

Engerlingen (larven van de kever)

Herkenning

Aangevreten wortels van het gras. Hiernaast hebben de engerlingen zelf een vuil-witte kleur met een oranje-bruine kop.

Oorzaak

Een bodem met een erg losse structuur, een bosrijke omgeving en een extensief beheerd grasveld.

Bestrijding

 • Aaltjes loslaten in het gras die de engerlingen doden. Als alle engerlingen gedood zijn, sterven de aaltjes zelf ook als gevolg van een gebrek aan voedsel.
 • Bosrijke omgeving uitdunnen.

Regenwormen

Herkenning

Kleine, modderige zandhoopjes op het gazon. Regenwormen komen met name voor in het voorjaar en de herfst.

Oorzaak

Regenwormen die door de tuin heen ‘’kruipen’’ en bij het bovengronds komen de grond achterlaten die ze hebben meegenomen.

Bestrijding

De regenwormen zelf zijn juist nuttig voor uw tuin, doordat ze ervoor zorgen dat regenwater gemakkelijker de bodem infiltreert. Het gevolg van dit infiltreren is dat de structuur van de bodem wordt verbeterd en voedingsstoffen dan beter beschikbaar worden. Het enige wat echt bestreden kan worden, zijn de zandhoopjes die ze achterlaten. Dit kunt u doen met een hark.

Mollen

Herkenning

Molshopen en verzakkingen in het gazon.

Oorzaak

Mollen graven allerlei tunnels, waarbij de mol werkt via een gang naar boven. Dit veroorzaakt dus ook de molshopen.

Bestrijding

 • Mollen vangen met een mollenklem.
 • Gebruikmaken van een mollenverjager.
 • Mollen weren met mollengaas.